Sylvia Liu

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 22 years old
  • Brisbane, Australia
  • Favorite TV Show: Any anime
    Favorite Movie: ditto
    Favorite Musician: Oliver (if someone uses him right)
    Favorite Book or Author: any manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Kandalice đã đưa ý kiến về Phoenix Wright
I can't wait until the live action movie is released đã đăng hơn một năm qua
ZeroKiryuuVK đã bình luận…
Oh really?! I didn't know that it was coming out! What ngày is it? hơn một năm qua
Kandalice đã bình luận…
Its already out in subs hơn một năm qua