K J

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 22 years old
  • ZG, Poland
  • Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: Cậu bé cưỡi rồng i HP
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi