I want bạn to want me, ♫

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 23 years old
  • England, Liverpool
  • Favorite TV Show: Gilmore Girls, Glee, Friends, ♥
    Favorite Movie: Twilight Saga, Remember Me, She's the Man ♥
    Favorite Book or Author: Twilight Saga, The Vampire Diaries, ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

cupcakeali trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
took a while, but i returned. đã đăng hơn một năm qua
shannon9396 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
link đã đăng hơn một năm qua
Renesmee_XD trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua