My Wall

Previous
shiann545455 đã đưa ý kiến …
Can u add me plz? đã đăng hơn một năm qua
sextygirl đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber i am a huge người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Fam đã đưa ý kiến …
Miss talking 2 u!!! đã đăng hơn một năm qua
6259badday đã đưa ý kiến …
i miss talkin too youu :( đã đăng hơn một năm qua
KhushiBieber đã đưa ý kiến …
THIS IS A FAKE! TYPE IN JUSTIN BIEBER IN THE tìm kiếm THING WHERE IT SAYS tìm kiếm FANPOP: TYPE IN JUSTIN BIEBER AND CLICK THE FIRST ONE THATS THE REAL ONE! đã đăng hơn một năm qua
KhushiBieber đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn so much justin! i have seen never say never 4 times! and im always talking about you! i really want to go to your buổi hòa nhạc ! đã đăng hơn một năm qua
smile
always2010 đã đưa ý kiến …
xin chào whats up ? đã đăng hơn một năm qua
dancerbrooke đã đưa ý kiến …
i loved your movie so much pleaese make another one bạn are a awesome person keep up the good work!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
dancerbrooke đã đưa ý kiến …
im a huge người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
kamyra12 đã bình luận…
poser!!! hơn một năm qua
dancerbrooke đã bình luận…
what hơn một năm qua
kamyra12 đã bình luận…
hes a poser hơn một năm qua
Lovebugz đã đưa ý kiến …
OMG xin chào im the biggest Belieber đã đăng hơn một năm qua