Justin Bieber

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Male, 25 years old
  • Atlanta , Georgia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

shiann545455 đã đưa ý kiến …
Can u add me plz? đã đăng hơn một năm qua
sextygirl đã đưa ý kiến …
i tình yêu justin bieber i am a huge người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Fam đã đưa ý kiến …
Miss talking 2 u!!! đã đăng hơn một năm qua