Liana Monroe 🌺

thành viên fanpop từ năm December 2016

  • Favorite Movie: 🎬 Vanilla Sky, Cold Mountain, Amelie, Moulin Rouge, Gone With The Wind, and a lot of others. 📽️
    Favorite Musician: 🎵Mostly âm nhạc from movies. Different songs bởi different artists. Instrumental music. 🎶
    Favorite Book or Author: 📚The Book Thief bởi Markus Zusak, Le liseur du 6h27 bởi Jean-Paul Didierlaurent - I just tình yêu that light atmosphere. 📖
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
rahulshingtee trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Haaaai✨🌻 long time. How are ya? đã đăng cách đây 23 giờ
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
1🧚Guten Morgen my Johnnybabe,congrats for Winning the 1st place in my contest and thank bạn so much for the so cute jack cake pic awee!!! đã đăng cách đây 2 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
2🧚 đã đăng cách đây 2 ngày