Liana Monroe 🌺

thành viên fanpop từ năm December 2016

  • Favorite Movie: 🎬 Vanilla Sky, Cold Mountain, Amelie, Moulin Rouge, Gone With The Wind, and a lot of others. 📽️
    Favorite Musician: 🎵Mostly âm nhạc from movies. Different songs bởi different artists. Instrumental music. 🎶
    Favorite Book or Author: 📚The Book Thief bởi Markus Zusak, Le liseur du 6h27 bởi Jean-Paul Didierlaurent - I just tình yêu that light atmosphere. 📖
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
AcidBanter trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ It's true what they say that nobody's perfect, but you, my dear friend, are much closer to perfection than bạn might think! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ đã đăng cách đây một ngày 1
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for all the hình ảnh bạn added to my club. Nice thông tin các nhân picture. đã đăng cách đây một ngày 1
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for all the images. It was very nice of you. đã đăng cách đây 3 ngày
JosepineJackson đã bình luận…
You're welcome, I'm happy that bạn like my posts 👻 *sends some spooky fun autumn vibes your way *🦇🎃🧡💛🍁🍂👻 cách đây 2 ngày