thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Male, 31 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: 1000 Ways to Die
    Favorite Movie: Zombieland
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
Jonezy đã đưa ý kiến về Special Days
Up next: Halloween, lol. Time for screams. đã đăng hơn một năm qua
legend_hunter đã bình luận…
link hơn một năm qua
zzz
Jonezy đã đưa ý kiến …
Trying to raise a wife is tough, lol. Sigh. đã đăng hơn một năm qua
laugh
Jonezy đã đưa ý kiến về Dark Souls (Video Game)
Sorry I haven't been on in a long time everyone. Life has me busy, lol. Played Dark Souls two days now and am level 182. Still haven't beat new game + Four Kings yet though. Anyway, everyone have a great day. đã đăng hơn một năm qua