My Wall

Next Previous
heart
KaijouHime trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Heyyy~! Thank bạn for adding <3 đã đăng hơn một năm qua
Johnny818 đã đưa ý kiến về Aomine Daiki X Kise Ryouta
I joined bạn xD đã đăng hơn một năm qua
Johnny818 đã đưa ý kiến về Yu-Gi-Oh GX
GX is still the best ;) đã đăng hơn một năm qua
PYRUS4EVR đã bình luận…
Jaden rules hơn một năm qua