Angel Jung

thành viên fanpop từ năm November 2016

  • Male, 18 years old
  • New Zealand
  • Favorite Musician: blackpink
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

Jisootrash đã đưa ý kiến về 2NE1
On the 24th of November 2NE1 was officially disbanded but i think as fans, blackjacks, yg stans, we need to stream their âm nhạc again for our sake and to hiển thị respect to our Queens. So please stream their âm nhạc any where bạn can. Please to hiển thị our tình yêu and care, a sign of thanks to the 7 great years we had with them. đã đăng hơn một năm qua
Jisootrash đã đưa ý kiến …
I'm new how do bạn change thông tin các nhân pic đã đăng hơn một năm qua