Jalisa Herrera

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 21 years old
  • Live Oak, United States of America
  • Favorite TV Show: abdc
    Favorite Movie: justin bieber never say never
    Favorite Musician: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Jherrera đã đưa ý kiến về Greyson Chance
i tình yêu greyson chance i loved his song unfrind bạn đã đăng hơn một năm qua
Toxicoly đã bình luận…
I think summertrain is great hơn một năm qua
angelic
Jherrera đã đưa ý kiến về Diggy Simmons
i tình yêu he so much đã đăng hơn một năm qua
heart
Jherrera đã đưa ý kiến …
i tình yêu austin mahone so much i so he at the mall it was cool i đã đưa ý kiến xin chào to he and he đã đưa ý kiến hi what is your name i đã đưa ý kiến jalisa herrera he đã đưa ý kiến cuet name i đã đưa ý kiến cool and we we,'re just chill at the mall and he Kiss me and i was happy and i đã đưa ý kiến i tình yêu bạn austin mahone so much he đã đưa ý kiến i tình yêu bạn too đã đăng hơn một năm qua