Jeremy Thompson

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Male, 24 years old
  • Allpine Woods
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

JetYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( lays in cây carving on stick creating spear and sighs looking up at the blairing sun above me) đã đăng hơn một năm qua
SilverWings13 đã bình luận…
OMG, his icon! *.* (Ary: *suddenly drops down from the branch above you, hanging bởi my knees* Hi!) Have bạn ever heard of RWBY? hơn một năm qua
JetYJ đã bình luận…
(( i g2g its gettin late night )) hơn một năm qua
SilverWings13 đã bình luận…
I DIDN'E SAY bạn SUCKED I đã đưa ý kiến IT WAS SHORT SHORT AND SWEET. Okay, goodnight! hơn một năm qua
JetYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( sits in treehouse sharpening brnach into spear and sighs deeply) đã đăng hơn một năm qua
Exo_YJ đã bình luận…
(walks into treehouse) Whatcha doing??? hơn một năm qua
Exo_YJ đã bình luận…
You're off duty sir..... hơn một năm qua
JetYJ đã bình luận…
( looks at Tori with big brown eyes) hơn một năm qua
JetYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( walks through Gotham about to vượt qua, cross đường phố, street but gasps when car zooms past and steps back ) man I hate the city...( mutters ) đã đăng hơn một năm qua
Exo_YJ đã bình luận…
Really I tình yêu it? (leaning againsit wall) hơn một năm qua
Exo_YJ đã bình luận…
Yeah...(looks down sadly) hơn một năm qua
Exo_YJ đã bình luận…
((NOOOO)) hơn một năm qua