Jessrina TSY

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female, 22 years old
  • Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
  • Favorite Book or Author: Twilight Saga, Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
muhammadadil trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for adding me đã đăng hơn một năm qua
big smile
Sn822007 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Do bạn want to tham gia the club about A PINK?Here's the link

link

hoặc juz type in da box above there korea girls group a pink.I hope bạn can be a fanz ya.THX VERY MUCH ^3^ đã đăng hơn một năm qua
crying
JessrinaTSY đã đưa ý kiến về The Immortals Series
OMGGG. I SRSLY WANT TO CRY AFTER I SAW EVERLASTING. đã đăng hơn một năm qua