Jennifer Kiggins

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 23 years old
  • POINTPLEASANT, United States of America
  • Favorite TV Show: EVERYTHING
    Favorite Movie: TWILIGHT SAGA
    Favorite Musician: AC/DC
    Favorite Book or Author: TWILIGHT SAGA
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Jenn15 đã đưa ý kiến …
xin chào People Write Mez So Bored Hope to here from u again sometime đã đăng hơn một năm qua
Jenn15 đã đưa ý kiến …
go to thông tin các nhân and hit where ur name is now then u can change it okayy đã đăng hơn một năm qua
big smile
Jenn15 đã đưa ý kiến …
xin chào EVERYBODY SEND ME A Những người bạn REQUEST AND I ADD U ALL THAT IS IF U WANT TO B MAH FRIEND I HOPE SOOOOOOO BECAUSE I NEED thêm Những người bạn ON HERE fanpop IS A GREAT WAY TO TALK TO Những người bạn AND FAMILY đã đăng hơn một năm qua