Jen Flare

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female, 27 years old
  • Burbanks, United States of America
  • Favorite TV Show: Vampire diaries ;-)=
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

JenaFuh đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Okay I need Lời khuyên from my DE family, how r u guys occupying yourselves till 3x19 :/ any suggestions LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Siksika88 đã bình luận…
I wrote a fanfiction with delena (in french :D), make fanvideos (linkwatch fanvideos, watch seasons 1 & 2 and try to see when Damon fell in tình yêu with Elena, watch again season 3 and review delena's moments , watch 3X19's promo again&again&again&again, make scripts... and die. Seriously, if I die before I saw it, I won't leave in peace !! hơn một năm qua
JenaFuh đã bình luận…
Thanks :) I'm definitely Doing all of that, well mayb just half LOL – Liên minh huyền thoại but thanks again!! hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
that game of thrones, i heard natalie dormer is going to be in it, who played anne bolyne in the tudors!! omg HELL YEAH!!! hơn một năm qua
NateHeartSerena trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua