justice coleman

thành viên fanpop từ năm September 2014

  • 19 years old
  • philadelphia, United States of America
  • Favorite TV Show: tình yêu And Hip HOP
    Favorite Movie: cARMEN:a HIP HOPERA
    Favorite Musician: aUGUST ALSINA
    Favorite Book or Author: tHE FALLLEN bởi PAUL LANGAN
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi