Jaysen Garcia

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Male, 19 years old
  • in a world where the aliens and undead lurk, Other
  • Favorite TV Show: Youtube
    Favorite Movie: Vùng đất dữ
    Favorite Musician: Keven Sherwood
    Favorite Book or Author: N/A
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

JaytheFox115 đã đưa ý kiến về Call of Duty
Anyone play ghosts on ps3? If so add me my psn is my fanpop đã đăng hơn một năm qua
Tazk711 đã bình luận…
My PSN is Tazk711 hơn một năm qua
JaytheFox115 đã đưa ý kiến …
Uhh, I forgot I had a fanpop...what's it been 8 months? Wow I'm VERY sorry. đã đăng hơn một năm qua
JaytheFox115 đã đưa ý kiến …
GOOD LORD ITS BEING A WHILE, Sorry I havent been on I been on deviantart and yeah and here's the link if bạn wanna check it out link đã đăng hơn một năm qua