thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Male, 18 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: Scream (season 1,2)
    Favorite Musician: Darkthrone
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blush
Emo_wolfiegirl trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi Jason_Voorhees đã đăng cách đây 9 tháng
deadasyou1O1 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I decided to do atleast 1 good thing before deleting this account đã đăng hơn một năm qua
Jason_Voorhees đã bình luận…
Honorable last words... hơn một năm qua
DisneyPrince88 đã đưa ý kiến …
Hi Jason đã đăng hơn một năm qua
Jason_Voorhees đã bình luận…
Hello hơn một năm qua