Jalyn

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female
  • Lynchburg, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

heart
JalynMarie đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I so tình yêu Justin Drew Bieber đã đăng hơn một năm qua