Elizabeth / Liz

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female
  • Perth, WA
  • Favorite TV Show: ....................................................... 0---===> Adventure Time! <===---0
    Favorite Movie: ............................................................................................... {^.^} All Movies With Johnny Depp {^.^}
    Favorite Musician: .................................................................................... [>.<] Johnny Depp [>.<]
    Favorite Book or Author: ................................................................................... (^o^) The Magic Faraway cây (^o^)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
laugh
Nerdbuster2 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
~CONTEST~ Johnny Depp - post your favourite pic of Johnny Depp smoking!
the prize: 20 props!

link

bạn have until 25th march to add a pic...then there will be a phiếu bầu and bạn can vote!
lots of luck!
đã đăng hơn một năm qua
big smile
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
________,+.*,.
______,+.*`,+.*,
,+,*`,+.*`, +..*`,+.*`+*`,+
___,+.*`+*`+,*+*`,+
_____,+.*`,+,*,.+
____,+.*`+,_,+.*`,+__
╔ ╗ ★ ° ♥ ¸ ¸ ♥ Wishing bạn * * ° ♥ ¸JOY¸ ♥ * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. LIGHT * * ¸. ♥ * ° •. ♥. *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° ★:.. * ♥ ¸ ♥ PEACE ♥ * ° * ° ♥ ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ Merry giáng sinh ★ đã đăng hơn một năm qua