thành viên fanpop từ năm September 2015

  • Male, 18 years old
  • Favorite TV Show: How I Met Your Mother, Dragon Ball series
    Favorite Movie: Battle of Gods and Fukkatsu no F
    Favorite Musician: Dio, Ozzy Osbourne/Black Sabbath, Manowar, Disturbed, Bullet for My Valentine
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

skyasha đã đưa ý kiến …
thanks man đã đăng hơn một năm qua
JLBP7 đã bình luận…
no problem hơn một năm qua
JLBP7 đã đưa ý kiến về Sô cô la Cake
eh why not đã đăng hơn một năm qua
GirlySpunk trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Please tham gia my club
link đã đăng hơn một năm qua
JLBP7 đã bình luận…
sure hơn một năm qua