Izuru Kira

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Male, 28 years old
  • Tokyo, Nhật Bản
  • Favorite TV Show: ICarly
    Favorite Movie: Back to the Future
    Favorite Musician: Classical âm nhạc
    Favorite Book or Author: Old Yeller
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GINSDARKANGEL đã đưa ý kiến …
bạn ROCK IZURU đã đăng hơn một năm qua
GINSDARKANGEL đã đưa ý kiến …
HELLO IZURU THIS YOUR CAPTAIN LOL. đã đăng hơn một năm qua
haremaster99 đã đưa ý kiến …
This is called the eye test! look for the lower case i and bạn will be kissed tomorrow.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NOW LOOK FOR THE Q AND YOUR WISH WILL COME TRUE.
OOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOO
NOW LOOK FOR THE N THIS IS REALLY HARD. MMMMMMMNMMMMM
NOW FIND THE MISTAKE.
ABCDEFGHIJKLNMOPQRSTUVWXYZ NOW WISH FOR SOMETHING bạn REALLY WANT AFTER THE COUNTDOWN 10987654321 NOW CLOSE YOUR EYES AND MAKE A WISH. NOW phía trước, chuyển tiếp THIS TO NINE OTHER PEOPLE hoặc YOUR WISH WILL BE OPPOSIET đã đăng hơn một năm qua