Shelby Gray

thành viên fanpop từ năm October 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 9 clubs Dedicated (9) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12)

thông tin trên tường của tôi

smirk
IshidaSado đã đưa ý kiến về Claude Faustus
I wonder if anyone would be interested in a Claude x Alois fanfic? đã đăng hơn một năm qua
IshidaSado đã đưa ý kiến về Sheva Alomar
Oh no! This place needs life! Please don't let the tình yêu for Sheva die! D: I'm a new comer to Resident Evil and this woman here is my yêu thích character! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
IshidaSado đã đưa ý kiến …
I think I just remembered why I was hesitant to come back to fanpop... The site won't even let me chỉnh sửa my thông tin các nhân witout diễn xuất up đã đăng hơn một năm qua