Ashley Choo

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 26 years old
  • Selangor, Malaysia
  • Favorite TV Show: Icarly, American Idol, Merlin, So bạn think bạn can dance
    Favorite Movie: Pirates of The Carribean,Twilight, Pride and Prejudice and many thêm
    Favorite Musician: Taylor Swift, Beyonce, Paramore, Muse, Katy Perry, Boys Like Girls,All American Rejects, Britney Spears and many thêm
    Favorite Book or Author: The Twilight Saga and more( Loves reading)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Isabellaashley đã đưa ý kiến …
Finally remembered about Fanpop!!! Guess who's back on the radar now???
ME!!!! đã đăng hơn một năm qua
Isabellaashley đã đưa ý kiến …
I haven't been online for so long!!! Gosh!!! đã đăng hơn một năm qua
rachaelwsz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
FINALLY. :D đã đăng hơn một năm qua