Isabelle

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 26 years old
  • I created this spots: Exit Humanity, End of Days, Amelia - Underworld, The Patriot, Vanilla Sky ... join!, Germany
  • Favorite TV Show: Hai người đàn ông rưỡi
    Favorite Movie: American Beauty, Harry Potter, Lord of the Rings, End of Days, Shaun od the Dead. Dawn od the Dead, Underworld, van Helsing ...
    Favorite Book or Author: The Dark Tower, Salem´s Lot, It, Lord of the Rings, Harry Potter, Needful Things
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I haven't read all the Harry Potter books...but I tình yêu the ones I've read ^-^ đã đăng hơn một năm qua
wolverineZ đã đưa ý kiến …
yup i know i still prefer ac 2 đã đăng hơn một năm qua
wolverineZ đã đưa ý kiến …
yer i dont like ac 3 either LOL – Liên minh huyền thoại xin chào i didnt know that ac 4 was already out LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua