Chris Wardwell

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: INVADER ZIM, Ed Edd 'n Eddy, PowerPuffGirls, ElfenLied, ClayMore, WitchBlade, WebSoup
    Favorite Movie: KickAss, 9, NightMareBeforeChrismas, AngerManagement, CorpseBride, ZombieLand
    Favorite Musician: Breaking Benjamin, LinkinPark, KORN, LadyGaga, FlyLeaf, LilWayne
    Favorite Book or Author: Higurashi, BlackButtler, TheDreaming, OrienHighHostClub
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

darkinvader trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
i tình yêu zim đã đăng hơn một năm qua
blush
InvaderNeek01 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Can bạn forgive me about the comment,it's that I'm always confuse with base and re-color!It's that I'm verly getting the hang of this. đã đăng hơn một năm qua
Bim-Android0091 đã đưa ý kiến …
i don't use this account anymore,come over here. đã đăng hơn một năm qua