Irelyn Lestrange

thành viên fanpop từ năm October 2015

  • Ravenclaw house, Hogwarts
  • Favorite TV Show: Thủy thủ mặt trăng
    Favorite Movie: Harry Potter and the Order of the Phoenix
    Favorite Musician: Walk Off the Earth
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Order of the Phoenix
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hmmm
MattieWeasley trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
why do bạn have no fans? đã đăng hơn một năm qua
cool
IrelynLestrange đã đưa ý kiến về Doge
omg đã đăng hơn một năm qua
MattieWeasley đã đưa ý kiến …
sup u rox đã đăng hơn một năm qua