tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Inuyashabeast has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

Inuyashabeast đã đưa ý kiến về Inuyasha
Why the fuck did they hủy bỏ Inuyasha đã đăng hơn một năm qua
Inuyashabeast đã bình luận…
I tình yêu Inuyasha so much it's the best anime hiển thị ever hơn một năm qua
princess_lucy03 đã bình luận…
yea I agree.Inuyasha was sooo cute with dog ears too hơn một năm qua
sesshyswind đã bình luận…
hủy bỏ where? The series is complete. :/ hơn một năm qua