My Wall

Next Previous
laugh
Iam_faithful đã đưa ý kiến về SooNa/ YoonSoo
Please support this club... đã đăng hơn một năm qua
smile
Iam_faithful đã đưa ý kiến về SooNa/ YoonSoo
New Club!! đã đăng hơn một năm qua
SoshiSones9 đã đưa ý kiến …
Hi!im youre người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
SoshiSones9 đã bình luận…
I wish I have fan/s too hơn một năm qua
Iam_faithful đã bình luận…
Sure!! hơn một năm qua
big smile
Iam_faithful đã đưa ý kiến …
I hope SNSD will perform CMIYC live!!! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for the add ^^ đã đăng hơn một năm qua
Iam_faithful đã bình luận…
Welcome :) hơn một năm qua