thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Favorite TV Show: Friends, Life Unexpected
    Favorite Movie: Distraict 9, Avatar, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Texas Chainsaw Massecure, Transformers, Unborn, Uninvited, Mirrors...
    Favorite Musician: Josh Ramsay, Escape The Fate, All Time Low...
    Favorite Book or Author: City of Bones, Lock and Key, Bitten, Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn, Shoes to Die For, Killer Blonde
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

teddibearluv đã đưa ý kiến …
isn't Destery amazing? <3 đã đăng hơn một năm qua
MrOrange16 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I lov Josh Ramsay too :D đã đăng hơn một năm qua
ILovJoshRamsay đã bình luận…
Sweet xD hơn một năm qua
MrOrange16 đã bình luận…
Sweetness XD hơn một năm qua
MrOrange16 đã bình luận…
Meh. Close enough ;D hơn một năm qua
laugh
swiftluver đã đưa ý kiến …
Hi. On my wall, I đã đưa ý kiến that I will give anyone who gave me props, các điểm thưởng back. So yeah. Thanks for giving me props! đã đăng hơn một năm qua