Humphrey Kirk

thành viên fanpop từ năm March 2014

  • Male, 22 years old
  • Beijing, China
  • Favorite TV Show: ngôi sao Trek: Voyager
    Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: Die Prinzen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Humphrey_Kirk đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Help needed: I have almost finished reverse-engineering Humphrey's model but still need help with 'hair and fur' and texture. đã đăng hơn một năm qua
Humphrey_Kirk đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
It's raining in Edmonton, AB... đã đăng hơn một năm qua
Humphrey_Kirk đã đưa ý kiến về My Little Pony - Friendship is Magic
Anypony knows the name of the German song played bởi the end of the ending party of LoE? đã đăng hơn một năm qua