Jamie A

thành viên fanpop từ năm October 2007

  • Female
  • Amsterdam, Netherlands
  • Favorite Movie: A lot!
    Favorite Musician: The C'mons: C'mon; C'mon C'mon; C'mon C'mon C'mon
    Favorite Book or Author: My checkbook
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tole123 đã đưa ý kiến …
link

look is great đã đăng hơn một năm qua
Rodayna trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
will u tham gia 90210 boys spot
link đã đăng hơn một năm qua
ava22k trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Awesome Fashion các hình nền đã đăng hơn một năm qua