thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female, 26 years old
  • United Kingdom
  • Favorite Movie: Im slighty obcessed with House and Huddy :) and Mamma Mia! Hudson Hawk, The Mummy, Twister, Four Weddings and a Funeral
    Favorite Musician: Anything... :P
    Favorite Book or Author: Huddy FanFiction =]
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

House34 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
4 joining my Stella Bonasera spot !! đã đăng hơn một năm qua
Anusha trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas! đã đăng hơn một năm qua
kristine95 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your Huddy pics! They are the best :) đã đăng hơn một năm qua