Liu brazil

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 36 years old
  • Brazil
  • Favorite TV Show: House MD, Đội điều tra hiện trường LV, Đội điều tra hiện trường Miami, ,Dexter, The big bang theory
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

sad
HuddyAlways đã đưa ý kiến về Hugh Laurie
I'm sad, Hugh was not nominated for an Emmy this year. đã đăng hơn một năm qua
AreKay đã bình luận…
Ditto...except I'm thêm MAD than sad! hơn một năm qua
kiss
HuddyAlways đã đưa ý kiến về Hugh Laurie
Happy Birthday Hugh, always enjoy these moments with your family and your friends.
đã đăng hơn một năm qua
HuddyAlways đã đưa ý kiến về Huddy
Someone will watch the final episode online? If bạn can put the link here because I wanted to really watch it live. Please đã đăng hơn một năm qua
walkingangel đã bình luận…
I một giây that. hơn một năm qua
HuddyAlways đã bình luận…
Guys, today will be the last episode, please if someone will watching online post the link here, I'd tình yêu to watch also. hơn một năm qua