Emily

thành viên fanpop từ năm November 2017

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Hành vi phạm tội
    Favorite Movie: Footloose
    Favorite Musician: Why don't we <3 <3
    Favorite Book or Author: Written in the stars
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

heart
LimelightAvery trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Girl did bạn draw dat pic of Zach? XD
Cos its awesomeee gud job đã đăng cách đây 6 tháng
HotSauce_emily đã bình luận…
thxx :) I tình yêu drawings cách đây 5 tháng
HotSauce_emily đã bình luận…
drawing** cách đây 5 tháng
wink
seum trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Heya... đã đăng hơn một năm qua
HotSauce_emily đã bình luận…
Hey! hơn một năm qua
seum đã bình luận…
Where have bạn been??? hơn một năm qua
HotSauce_emily đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
badasseli đã đưa ý kiến …
NO SHAKING BOOTIES YOUNG BLOOD đã đăng hơn một năm qua
HotSauce_emily đã bình luận…
Okay? hơn một năm qua
badasseli đã bình luận…
bạn ARE SO YOUNG hơn một năm qua
LimelightAvery đã bình luận…
Nahh, nahh, don't listen lmao. bạn do bạn boo cách đây 2 tháng