Chloe

thành viên fanpop từ năm June 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
SkittlesCute trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I tình yêu ngựa and bò đực, con bò, bull terriors :) đã đăng hơn một năm qua
magicgirl123 đã đưa ý kiến …
HEY!!!!!!!!!!!!!!!!!! i tình yêu your motto!!!!!!!! I dont know about 'bull terriors', probably because i HAVE NO IDEA what it is.......... but xin chào *shrugs* thats me.
;) đã đăng hơn một năm qua
smile
ros59 đã đưa ý kiến …
want to be friends? đã đăng hơn một năm qua