Stubbs

thành viên fanpop từ năm November 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Holyshitwtf đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I DON´T WANT YOUR FUTURE!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
surprise
Holyshitwtf đã đưa ý kiến về fanpop FAIL!
Well i finally did it i got a medal:O đã đăng hơn một năm qua
smile
Miraaa trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cool tên người dùng :) đã đăng hơn một năm qua