Casey hoặc Siara

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 24 years old
  • Favorite TV Show: Naruto, Naruto Shippunden, Heroes, Bleach...
    Favorite Movie: So Close, Naruto, Mamma Mia, High School Musicals, Harry Potters,...
    Favorite Musician: Ashley Tisdale, JoJo, Britney Spears, Kelly Clarkson, Avril Lavigne,....
    Favorite Book or Author: Harry Potter, J.K Rowling,...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

worried
kpopluver4life đã đưa ý kiến …
does ur hand still hurt??? đã đăng hơn một năm qua
worried
misaki01 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi!!!!!!!! . bạn really quitting fanpop ? đã đăng hơn một năm qua
Persona đã đưa ý kiến …
I'M DELETING bạn FROM MY LIFE! *clicks delete* LOADING...
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 99%. ERROR! It is impossible to xóa our friendship. This
means so much to me. Post this to 1O people's walls who bạn never want to
lose. If bạn get 3 back, you're an amazing friend :) đã đăng hơn một năm qua