Tracey

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female
  • Pittsburgh, United States of America
  • Favorite TV Show: The Hills, The City, Sex in the City, Gossip Girl
    Favorite Movie: Serendipity
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi