Kagami Hiiragi

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 25 years old
  • Nhật Bản
  • Favorite TV Show: I like Game Shows
    Favorite Book or Author: Light Novels
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
BlondLionEzel đã đưa ý kiến …
hi! can we be friends? đã đăng hơn một năm qua
HatsuneMiku- đã bình luận…
I'm not sure she is going to answer bạn cause i faned her but she hasen't ever faned me back. So don't get your hopes up yet. hơn một năm qua
TsukasaHiiragi đã đưa ý kiến …
Friendship can come in so many shapes

"L" is 12th letter of alphabets
"O" is15th
"V" is 22nd
"E" is 5th

Total of "LOVE" is 54

But similarly
"F" is 6th
"R" is 18th
"I" is 9th
"E" is 5th
"N" is 14th
"D" is 4th
"S" is 19th
"H" is 8th
"I" is 9th
"P" is 16th

Total of "FRIENDSHIP" is 108

Exactly twice of 54

So, the FRIENDSHIP is twice the value of LOVE.
Send this to all of your friends, and me if I am one đã đăng hơn một năm qua
big smile
blaze1213 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello^-^ đã đăng hơn một năm qua