Chelsea

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 25 years old
  • United Kingdom
  • Favorite Musician: all
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
taismo723 đã đưa ý kiến …
OK, I have no idea who bạn are, hoặc wut club I was rude on, but calling someone a four eyed freak is not an insult. In the 70's maybe. Pile of shit? Puh-lease. Ugly mother fucker? I take that as a compliment. bạn can't piss me off. Names can't piss anyone off.

So, fuck you, burn in hell, hope to see bạn there so I can kick yur ass, Bye. đã đăng hơn một năm qua
JUSTINA7 đã bình luận…
your mean hơn một năm qua
taismo723 đã bình luận…
...Did bạn see what she đã đăng on my wall?????? hơn một năm qua
kndluva đã đưa ý kiến …
Why the heck did bạn call my best friend (taismo723) a four eyed freak and then an ugly mother fucker? đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
Ouch, I was just trying to be friendly, but bạn were mean first đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã bình luận…
Which automatically makes me a ... hơn một năm qua