Jade Black

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female, 22 years old
  • Los Angelos, California
  • Favorite TV Show: Spongebob Squarepants, Penguins of Madagascar, Family Guy
    Favorite Movie: The Harry Potter Movies, The Spongebob Squarepants Movie hoặc any movie bởi Pixar hoặc Dreamworks like Up
    Favorite Musician: Lady Gaga
    Favorite Book or Author: The Harry Potter Series,Redwall, and many thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Okuni đã đưa ý kiến …
Dude if bạn don't like anime keep it to yourself! bạn don't have to say it sucks hoặc anything offensive when others say they like it! đã đăng hơn một năm qua
laugh
154 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hey!! i luv ur icon!!^_^ i know this episode,lol đã đăng hơn một năm qua
MonsterHighClub đã đưa ý kiến …
add me đã đăng hơn một năm qua