thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries - Gossip Girl
    Favorite Movie: nước chanh mouth - Mean Girls 2
    Favorite Musician: Ariana Grande - Paramore - ......
    Favorite Book or Author: Harry Potter - The Vampire diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
sherenzpango16 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi guys!!! I made this Gigi Hadid Official người hâm mộ page... Can bạn please be a người hâm mộ of it.. thanks
this is the link:
link đã đăng hơn một năm qua
smile
HeyCassadee đã đưa ý kiến về Ariana Grande
9000 fans..... đã đăng hơn một năm qua