Feliks Łukasiewicz

thành viên fanpop từ năm August 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
-Breadqueen- trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Tokyo:Thanks!*sets bucket down*Wanna listen to âm nhạc while we paint? đã đăng hơn một năm qua
Fem_Romano trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hmm,like two a day~ *smiles dreamily* Tomatoes are so good! đã đăng hơn một năm qua
Fem_Romano trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
It's great,am I right? *grins,and leans in closer* đã đăng hơn một năm qua