Debbie

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 29 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: I don't really watch TV, but I tình yêu Monk!
    Favorite Movie: Always loved American Pie 1, 2 and 3... but there are so many good films!
    Favorite Musician: Funeral for a Friend, Flyleaf, Evans Blue, The Subways, Hinder, Paramore, sứ, đồ sứ & the Tramps, Fightstar, loads
    Favorite Book or Author: Twilight Saga,To Kill a Mockingbird,Harry Potter,His Dark Materials,House of Night,Generation Dead,Vampire Diaries,Morganville Vampires, others
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mallory101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your biểu tượng !! đã đăng hơn một năm qua
rAsberrStrarS trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Gotta say it ya các biểu tượng r awesome!!!! ;) they're so fab x
cool motto. how r u? đã đăng hơn một năm qua
jellybelly526 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thanks for adding me :D đã đăng hơn một năm qua