Brooklyn Nobody

thành viên fanpop từ năm April 2018

  • 15 years old
  • Roane county , United States of America
  • Favorite TV Show: Inuyasha
    Favorite Movie: Tooo many to danh sách
    Favorite Musician: Too many to danh sách LOL – Liên minh huyền thoại
    Favorite Book or Author: Harry Potter And The Chamber Of Secrets
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

big smile
Helllllllooo đã đưa ý kiến về global-chat
Hello fellow huminoids đã đăng hơn một năm qua
big smile
Helllllllooo đã đưa ý kiến về Gia đình Simpson
IILL BEELLLOOONNGGGGGG HEEEERRREEEE đã đăng hơn một năm qua
wink
Helllllllooo đã đưa ý kiến về Bảy viên ngọc rồng Z
KKKKAAAAAAA MMMMEEEHHHHH HAAAAMMMMEEEEE HHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! đã đăng hơn một năm qua
RTS2000 đã bình luận…
FINAL FLASH! hơn một năm qua