Galinda Maxwell

thành viên fanpop từ năm May 2014

  • Female, 23 years old
  • Los Angeles, California
  • Favorite TV Show: Zorro (Disney version)
    Favorite Movie: ngôi sao Wars, The Great chuột Detective, Robin mui xe (Disney), Who Framed Roger Rabbit?, Indiana Jones, Pirates of the Caribbean
    Favorite Musician: SuperChicK
    Favorite Book or Author: Sherlock Holmes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

HannaSolo đã đưa ý kiến về Hans
I ship Hans with Elsa but I tình yêu him so much! It's a shame he was evil! đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Eh, who cares. Evil makes him sexier! >:) Hans and Elsa can do naughty things together. <3 hơn một năm qua
HannaSolo đã đưa ý kiến về Walt Disney's Robin mui xe
tình yêu this movie. I tình yêu Robin mui xe as much I tình yêu Basil from the Great chuột Detective! But I don't tình yêu him as much as I tình yêu Han Solo. But over all, I just adore him! đã đăng hơn một năm qua
sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
☆ Thanks for the add ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua