tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

HEARTCHRIS has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

HEARTCHRIS đã đưa ý kiến về New Kids on the Block
JOEY JOEY OH MY JOEY OH MAN OH MAN, I tình yêu YOU, BE CAREFUL OF THE CHICKENS bạn SILLY ngỗng ngỗng hahahahaha kisses đã đăng hơn một năm qua
HEARTCHRIS đã đưa ý kiến về Chris Evans
OMGGGG I LOOOOOOVE YOU> MARRY ME? I CAN COOK AND IM FUNNY (kinda) AND I LIKE TO WATCH OH AND I CAN COOK hehe đã đăng hơn một năm qua