Gwen Jackson

thành viên fanpop từ năm June 2014

  • Female
  • Favorite TV Show: total drama,Sailor moon,Kim possible and etc
    Favorite Movie: Titanic
    Favorite Musician: Jodi Sparks,Katy perry
    Favorite Book or Author: I don't read
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

OMGZoey trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi there! :) đã đăng hơn một năm qua
pablopj đã đưa ý kiến …
Who is that màu hồng, hồng hair girl on us pic and what she off of, just wondering đã đăng hơn một năm qua
SoulEaterFan100 đã bình luận…
Moka from Rosario + Vampire hơn một năm qua
big smile
KxBlover trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
You're welcome! Who's your fav TDI Character? Also who'd your fav TDI Couple? đã đăng hơn một năm qua
Gwenfan201 đã bình luận…
Gwen and Duncan and Gwen I thought everyone knew that. hơn một năm qua
KxBlover đã bình luận…
Lol. My yêu thích is Gwen too! I like Gwen and Duncan also. hơn một năm qua
Gwenfan201 đã bình luận…
Tda hơn một năm qua