Dylan Marie Jones

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female
  • Singapore
  • Favorite TV Show: total drama series and 6teen
    Favorite Movie: Snowwhite and the huntsman
    Favorite Musician: Avril Lavigne, Saving Jane, Casacada, Big Time Rush, Victoria Justice and three ngày grace
    Favorite Book or Author: ngựa con, ngựa, pony Club Secrets
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GwenRocks11 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
I leave for a week, come back and find my yêu thích club dead? Damn! đã đăng hơn một năm qua
colecutegirl đã bình luận…
guurl this club has been dead for quite some time tbh :C hơn một năm qua
DerpThatHerp trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello? :D đã đăng hơn một năm qua
GwenRocks11 đã đưa ý kiến về Total Drama Island
OMG! I HAVEN'T BEEN ON THE CLUB FOR A LONG TIME! Anything new?? đã đăng hơn một năm qua
katsopoliswife1 đã bình luận…
I have wrote a new bài viết called: Beautiful Nightmare;Chapter 1: Stalker much? hơn một năm qua