Lucas Story

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • 23 years old
  • Happy Harobur, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

GravityBoyYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
(( oh god what have i done )) I'M FREE!!!!! (( shut up Luke )) đã đăng hơn một năm qua
GravityBoyYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
(( ( walks down đường phố, street of gotham with hands in áo, áo khoác pocket trying to keep warm) )) đã đăng hơn một năm qua
GlitterPuff đã bình luận…
Elizabeth: *runs over to him* Hello! hơn một năm qua
GravityBoyYJ đã bình luận…
( blinks and smiles) hi hơn một năm qua
GlitterPuff đã bình luận…
Beth: She's super fun. *smiles* hơn một năm qua
GravityBoyYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( walks through gotham in night with. mui xe up over brown eyes and blonde locks and sighs pulling down mui xe ) đã đăng hơn một năm qua
ProwlYJ đã bình luận…
*Shadowing him, pretty much just following him for no reason* hơn một năm qua
GravityBoyYJ đã bình luận…
(( i g2g ttyl )) hơn một năm qua
ProwlYJ đã bình luận…
((See ya!)) hơn một năm qua